O kancelarii

Kancelaria Adwokacka Adwokat Aleksandry Kudrzyckiej-Szypiłło została założona w 2018 r.

W ramach indywidualnej Kancelarii Adwokackiej Adwokat Aleksandra Kudrzycka-Szypiłło oferuje kompleksową pomoc prawną w zakresie prawa karnego, cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego oraz administracyjnego. Oferuje podmiotom prawnym i fizycznym, stałą obsługę prawną, także prowadzenie spraw z zakresu prawa gospodarczego.

Adwokat Aleksandra Kudrzycka-Szypiłło posiada również doświadczenie w zakresie prawa zamówień publicznych.

Adwokat Aleksandra Kudrzycka-Szypiłło

Adwokat Aleksandra Kudrzycka-Szypiłło ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. W latach 2015-2017 odbyła aplikację adwokacką w Izbie Adwokackiej w Olsztynie. W marcu 2018 r. zdała egzamin zawodowy. W czasie aplikacji adwokackiej czynnie uczestniczyła w życiu samorządu adwokackiego. W ramach akcji Adwokat Pomaga prowadziła zajęcia z uczniami szkół ponadgimnazjalnych przybliżając im zawód adwokata.

Adwokat Aleksandra Kudrzycka-Szypiłło zajęła II miejsce w Środowiskowym Konkursie Krasomówczym, który odbył się 3 czerwca 2017 r. w Gdańsku, a następnie zdobyła wyróżnienie na Ogólnopolskim Konkursie Krasomówczym im. Stanisława Mikke, który odbywał się w dniach 13-14 października 2017 r. w Bydgoszczy.

Aleksandra Kudrzycka-Szypiłło w 2015 r. rozpoczęła studia doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. W czerwcu 2018 r. otworzyła przewód doktorski. Temat dysertacji brzmi: “Konstrukcja prawna ograniczeń w zbywaniu nieruchomości rolnych”.

Skontaktuj się ze mną w przypadku zainteresowania usługą