Kompleksowa pomoc prawna

Zakres działalności

Prawo karne

Pomoc prawna obejmuje obronę podejrzanego, oskarżonego, skazanego, reprezentowanie interesów osób pokrzywdzonych w procesie karnym, sporządzanie pism procesowych, występowanie przed organami ścigania oraz sądem.

Prawo cywilne

Pomoc prawna i doradztwo w sporządzaniu umów cywilnoprawnych, reprezentacja stron w procesach cywilnych oraz sporządzanie pism procesowych (pozwów i odpowiedzi na pozew, pism procesowych w toku postępowania sądowego, apelacji, kasacji), reprezentacja uczestników postępowania nieprocesowego m.in. w sprawach o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku zasiedzenie

Prawo rodzinne i opiekuńcze

Pomoc prawna oraz reprezentowanie osób w sprawach o rozwód, separację, alimenty, podział majątku wspólnego małżonków, pozbawienie, ograniczenie, przywrócenie władzy rodzicielskiej, ustalenie kontaktów

Prawo administracyjne

Reprezentacja stron w postępowaniu przed organami administracji publicznej oraz w postępowaniu sądowoadministracyjnym, sporządzanie odwołań od decyzji administracyjnych oraz skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i Naczelnego Sądu Administracyjnego

Prawo gospodarcze

Pomoc prawna obejmuje bieżącą obsługę prawną przedsiębiorców, reprezentację stron w sprawach sądowych pomiędzy przedsiębiorcami oraz przygotowywanie i analizę umów wykorzystywanych w obrocie gospodarczym

Skontaktuj się

Wspólnie rozwiążemy Twoje problemy

Adwokat Aleksandra Kudrzycka-Szypiłło

Adwokat Aleksandra Kudrzycka ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. W latach 2015-2017 odbyła aplikację adwokacką w Izbie Adwokackiej w Olsztynie. W marcu 2018 r. zdała egzamin zawodowy, a następnie złożyła ślubowanie adwokackie.

W czym mogę Ci pomóc?